To

Ve m?st? Derry se odehrávají podivné a nevysv?tlitelné v?ci. A proti nim stojí parta d?tí, které spojuje spole?ný cíl. Po letech se hr?za vrací … z d?tí jsou dosp?lí. Dokážou se op?t spojit a postavit se Zlu tak, jako když byli d?tmi? Mistrovsky napsaný horor, který je hodnocen jako jeden z nejlepších horor?, jaký kdy byl napsán.

8086278409 ISBN
9788086278407 ISBN13
September 1986 Publish Date