Jaskó?czym szlakiem

"Jaskó?czym szlakiem" to przepi?kna opowie?? o losach polskiego ziemia?stwa pod koniec XIX wieku. Pod zaborami, a szczególnie w zaborze rosyjskim, tak zwanej Kongresówce, mo?liwo?? zrobienia kariery przez Polaka by?a do?? ograniczona. Nic wi?c dziwnego, ?e wielu energicznych ludzi szuka?o szcz??cia za granic?. Jednak nostalgia za Polsk? bywa?a przeogromna. Rodziewiczówna odmalowuje losy jednej z takich rozdzielonych rodzin, w momencie odwiedzin w dawno niewidzianej Polsce. Oczami przybyszów pokazuje nam, niczym w kalejdoskopie, z?o?ony obraz polskiego ziemia?stwa i wsi. Na tym tle rozgrywaj? si? mi?osne perypetie g?ównego bohatera, który przyje?d?a z Algieru, mi?dzy innymi po to, by znale?? w Polsce ?on?.

8392606426 ISBN
9788392606420 ISBN13
1893 Publish Date